Skånska vägskydd: Klemedstorp (Ystad - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Saturday, March 06, 2010, 23:46 (5221 dagar sedan)

[image]

Denna bevakade plankorsning mellan Hurva och Skarhult fotograferades i oktober 1957.

[image]

Senast 1959 ersattes den manuella vägskyddsanläggningen av automatiska ljus- och ljudsignaler.

[image]

På bilden ovan ser vi hur man satt upp den mobila V-signalen för att fastställa lämplig placering för permanent V-signal. På bilden nedan syns ingen V-signal. Signalavdelningens besök på platsen syftade förmodligen till att förbereda automatiseringen.

[image]

Nedan syns att den ovanligt högt placerade vridlyktan tillsammans med bomsignalskärmen är monterad på ena grindstolpen.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: