Skånska vägskydd: Kungshult väster (Långebro - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Tuesday, July 27, 2010, 21:35 (5077 dagar sedan)

Vid Kungshults station fanns två vägkorsningar, Kungshult öster och Kungshult väster. Nedan två bilder från sistnämnda korsning:

[image]

Bilderna togs troligen under andra halvan av 1950-talet. Man förbereder ersättandet av vridlykta och bomsignalskärm med en V-signal för signalering mot banan. Den V-signal som syns på bilderna är säkerligen den mobila signal som användes för att prova ut bästa signalplacering.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: