Skånska vägskydd: Olseröd Norr 1 och 2 (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Tuesday, January 18, 2011, 23:19 (4902 dagar sedan)

Mellan Degeberga och Brösarp låg Olseröd. Enligt SJK-boken "Järnvägsdata" var Olseröd station hela tiden fram till 1972, men i tidtabellsboken del A 1959 stod Olseröd som lastplats. Alltnog, det fanns två fällbomsanläggningar norr om platsen, och båda fotodokumenterades i november 1957.

[image]

Olseröd norr nr 1 låg nästan 550 meter från stationshuset. Ovan ser vi att det fanns kryssmärkeslyktor, på bilden nedan ser man att signaleringen mot banan skedde med vridlykta och bomsignalskärm. Tvåskens ljussignalen i förgrunden var förmodligen huvudsignal till lastplatsen/stationen.

[image]

Nedan en detaljbild på signalen, som hade betongstolpe av det slag som i stor omfattning installerades under 1950-talet:

[image]

Nu till Olseröd Norr nr 2, som låg ett par hundra meter norr om stationshuset, omedelbart utanför yttersta växeln:

[image]

Utrustningen var ungefär som vid nr 1, dock fristående vridlykta

[image]

Båda övergångarna sköttes av stationspersonal, och när stationen var obevakad tjänstgjorde vägvakt. Om/när Olseröd blev lastplats fanns det kanske en platsvakt; även persontrafik förekom. Jag känner inte till om bommarna så småningom blev automatiserade, men troligt är väl att en sådan investering inte lönade sig på en bana som var i farozonen för nedläggning.

Det finns en uppgift i tidtabellsboken (se länken ovan) att platsen var oförreglad (liksom flera andra lastplatser på linjen) och att huvudsignalen för färd söderut var beroende av bommarna vid både nr 1 och nr 2.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: