SJ standardfärger och NCS (Järnväg allmänt)

av sepernik, Monday, September 09, 2013, 00:03 (3905 dagar sedan)

I en tidigare tråd, länk till denna, diskuterades NCS-nummer för SJ färger.
Bl a nämndes den översättningsnyckel som åtminstone tidigare funnits på AGJ's hemsida.

NCS-systemet, som ska uttydas Natural Color System, kom i en första utgåva 1979.
1995 utkom systemets andra utgåva vilket är den idag gällande.
Systemet gör anspråk på att kunna beskriva alla ytfärger.
I Sverige kan i princip all förekommande färg erhållas i NCS-kulörer.
Metallicfärger och transparenta material kan inte beskrivas med NCS.
Länk till NCS.

Principen är att de två första siffrorna beskriver färgens svarthet,
siffrorna tre och fyra kulörtätheten, efter bindestrecket följer
sedan en beteckning utvisande kulören.
Den skogsgröna färgen som omnämns i länken ovan, S6020-G30Y, kan uttydas:
S för andra utgåvan (Second Edition)
60% svart, 20% kulörthet, 30 skaldelar från rent grön mot rent gul.

Ett problem med den översättningsnyckel jag har sett att AGJ har haft
publicerad är att den byggt på den första utgåvan av NCS.
Vissa av kulörerna finns inte i den andra utgåvan och flera har en ändrad nyans.

Jag fick för något år sedan av en god vän låna en SJ Färglikare, SJH 730.63,
Utgåva 1, gällande fr o m 15 augusti 1970.
I denna ersätts tidigare SJ färgsystem med bokstavsbeteckningar med ett nytt sifferbaserat.
T ex den traditionellt SJ bruna med beteckning S heter här SJ röd 92.

I färglikaren ingår ett A4-ark med varje förekommande kulör.
Jag har först använt en färgscanner från NCS för att identifiera respektive kulör.
Därefter har jag gjort en okulär jämförelse med färgprover i NCS Album 1950.
(1950 är det antal kulörer som NCS ger ut som färgprover).
Jag har jämfört i såväl dags- som konstljus.
I några fall har resultatet från scanningen justerats efter jämförelsen.

Tänkbara felkällor i detta är för det första att färglikaren nu är över fyrtio år gammal
och att kulörerna därför kan ha förändrats. Å andra sidan har den inte utsatts för väder,
vind och UV-strålning vilket är fallet med järnvägsfordon i drift.
För det andra finns det bara i ett fåtal fall en exakt överenstämmelse mellan färglikaren
och de 1950 prover NCS tillhandahåller.
För det tredje är glansvärdet i färglikaren högt (glans 90) medan de NCS-prover jag
har haft tillgång till har glansvärde 15-20.

Med detta sagt att jag inte gör anspråk på ett vetenskapligt oantastligt resultat.
Nedan är i alla fall en tabell där samtliga i 1970 års färglikare ingående kulörer
har getts ett NCS-nummer.
Jag har även gjort en värdering i en fyrgradig skala av hur väl jag anser NCS-numret
stämmer med färglikaren.

SJH 730.63 Tidigare NCS S Likhet Kommentar

Grå serie
SJ vit 00 A Helvit 0502-Y ####
SJ grå 06 Z Aluminium RAL 9006 - Metalliserad; ej NCS
SJ grå 10 F 2005-G90Y ###
SJ grå 11 G Ljusgrå 4005-G50Y ###
SJ grå 12 H2 5502-B ###
SJ grå 13 H Grå 6502-Y ##
SJ grå 15 K Mörkgrå 6502-B ##
SJ grå 16 7502-G ## Ersätter KY
SJ svart 24 Y Svart 9000-N ####

Blå serie
SJ blå 27 P Blå 8505-R80B ##
SJ blå 28 IP 7020-R90B ##
SJ blå 31 I Ljusblå 1560-R90B ##
SJ blå 32 PH Gråblå 6020-B10G ###
SJ blå 33 5020-B #### ASEA blå
SJ blå 34 4005-B80G ### ASEA gråblå
SJ blå 35 3005-B80G ## ASEA ljus gråblå
SJ blå 36 KP 7010-B50G ##
SJ blå 37 PK 7020-B10G ###

Grön serie
SJ grön 42 MP 5020-B90G ##
SJ grön 45 M2 8010-G70Y ##
SJ grön 47 7010-G30Y # Haldagrön; krymplack
SJ grön 48 M Mörkgrön 5040-G20Y ###
SJ grön 50 MN Grön 5040-G30Y ##
SJ grön 52 N Signalgrön 4050-G20Y ##
SJ grön 54 V Grågrön 5040-G40Y ##
SJ grön 55 L Grågrön 6010-G30Y ##

Gul serie
SJ gul 64 J Gulgrå 5010-Y10R ####
SJ gul 65 J2 3010-G90Y ##
SJ gul 67 B2 1510-G90Y ###
SJ gul 68 B Benvit 1515-Y ####
SJ gul 71 C Beige 4020-Y20R ##
SJ gul 74 DE Gul 1050-Y10R ##
SJ gul 77 E Signalgul 1080-Y10R ###

Röd serie
SJ röd 81 O Orange 1080-Y50R ##
SJ röd 83 OR 2075-Y70R ##
SJ röd 86 R2 1580-Y80R ###
SJ röd 88 R Signalröd 1580-Y90R ##
SJ röd 92 S Rödbrun 5040-Y70R ##
SJ röd 95 T Havannabrun 6030-Y60R ##

Färger som utgått i SJH 730.63 är (minst):
CZ Beige/Aluminium, D Crèmegul, DN, GA, KZ, KY, MZ Mörkgrön/Aluminium, Ro3c, U Mörkbrun

Utöver ovanstående undrar jag om dessa standardkulörer verkligen användes för byggnader.
I tidigare bokstavsbetecknat system anges användning på fordon och tekniska anordningar.
1970 års system ger tyvärr ingen anvisning om i vilka sammanhang färgerna ska användas.


Hela tråden: