Linjen till Karlshamn - Anslutning till Vislandaskroten? (Historiskt material)

av Lennart Fransson, Monday, September 28, 2020, 20:47 (1253 dagar sedan) @ K Lemming

Vagnarna längst bort i bilden står på fd linjen till Karlshamn.


Ok, breddades linjespåret till normalspår efter nedläggningen och blev en del av skrotplatsens bangård då det är normalspårsvagnar där står uppställda?


Ja, när jag började att regelbundet besöka skrotplatsen omkring 1983-84 fanns det ett normalspårigt uppställningsspår på kanske 5-600 meter som låg på fd smalspårsbanvallen.


Ok, tack. Hur var det när 1067 linjen trafikerades, fanns det anslutningsväxel från linjen in till skrotplatsen, normalspårsanslutningen (Hästhagenspåret) vek ju av lite längre söderut från Vislanda stn än vad fd KVBJ gjorde?

Pass. Men nordväst om skrotplatsen fanns en impregneringsanläggning med treskenespår. Jag känner igen frågeställningen om spåren i Vislanda, förmodligen har den varit uppe mer än en gång. Här är en tråd.

Här är en annan tråd


Hela tråden: