Linjen till Karlshamn - Anslutning till Vislandaskroten? (Historiskt material)

av Peter A, Markaryd, Wednesday, September 30, 2020, 13:06 (908 dagar sedan) @ Lennart Fransson

Vagnarna längst bort i bilden står på fd linjen till Karlshamn.


Ok, breddades linjespåret till normalspår efter nedläggningen och blev en del av skrotplatsens bangård då det är normalspårsvagnar där står uppställda?


Ja, när jag började att regelbundet besöka skrotplatsen omkring 1983-84 fanns det ett normalspårigt uppställningsspår på kanske 5-600 meter som låg på fd smalspårsbanvallen.


Ok, tack. Hur var det när 1067 linjen trafikerades, fanns det anslutningsväxel från linjen in till skrotplatsen, normalspårsanslutningen (Hästhagenspåret) vek ju av lite längre söderut från Vislanda stn än vad fd KVBJ gjorde?


Pass. Men nordväst om skrotplatsen fanns en impregneringsanläggning med treskenespår. Jag känner igen frågeställningen om spåren i Vislanda, förmodligen har den varit uppe mer än en gång. Här är en tråd.

Här är en annan tråd

Nej, det fanns ingen anslutningsväxel från karlshamnslinjen till skrotningen. Däremot var det parallella spåret från omlastningsbangården vid stationen treskenspår hela vägen till skrotningen.


Hela tråden: