Vad kan man se utmed Jö-Uh-Bs och Uh-F? (Bana)

av Ted S, Thursday, July 22, 2021, 07:15 (1000 dagar sedan) @ HP

Utfarten från Jönköping är lätt spårbar trots senare års förtätning med lägenhetshus, banvallen ovanför Lovisagatan i Tokarp, inkl. den minimala vägporten till Tokarps koloniområde. Porten under rv 40 är också skönjbar.

Låst
1394 visningar

Hela tråden: