Godstrafik på södra delen av fd SOEJ (Järnväg allmänt)

av Lennart Fransson @, måndag, september 13, 2021, 19:38 (3 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Volvo-trafiken gick över Sölvesborg åtminstone till 1967. För att kunna flytta den till att gå via Älmhult krävdes en mindre ombyggnad av Älmhult bangård så att tågen från Olofström utan en massa manövrar kunde komma ut på stambanans uppspår och vidare mot Alvesta.


Även några år in på 1990-talet gick alla Olofströmsbanans tåg via spår 1 i Älmhult, däremot kunde de ta sig över till uppspåret i bangårdens nordligaste del. Trafik mellan SSB i söder och Olofströmsbanan körde därför oftast upp till Alvesta för rundgång.

I samband med S200-utbyggnaden lades det i en ny växelförbindelse som gjorde att spåren 1-3 numera kan användas för trafiken på Olofströmsbanan, samtidigt förlängdes spår 3 i norr. Därmed så kan trafiken till/från Gent vända redan i Älmhult.

Det gjordes väl redan innan ombyggnaden på 90-talet, men tåget växlades norrut och sedan ned på spår 1. Däremot innebar ju ombyggnaden att man frekvent växlade med tågen i Älmhult, innan dess försökte man hålla isär Gent och Torslanda. Den ombyggnad som talas om innebar förmodligen en växelförbindelse så att man slapp gå in på spår 20 eller 21. Ritning från Ekeving


Hela tråden:

 

powered by my little forum