Stjärnhovs jvst - hjöd över havet (Historiskt material)

av Rolf Nordin, Hässelby, Sunday, November 13, 2022, 17:55 (77 dagar sedan) @ Ulfe

Tack! Mycket intressant ritning. Finns det ett datum på den? Och möjligen en teckenförklaring :-) Varför var noggranheten av höjden i måttangivelsen med två decimaler (här centimeter) så viktigt? Många följdfrågor blev det? :-)

--
Medlem i Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM), Roslagsbanans Veterantågsförening (RBV), Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf) och Industribaneföreningen (IBF)


Hela tråden: