Räls överkant (Historiskt material)

av Rolf Nordin, Hässelby, Monday, November 14, 2022, 20:54 (207 dagar sedan) @ Sven Bårström

Varför var det viktigt att ange m ö h med två decimaler?

--
Medlem i Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM), Roslagsbanans Veterantågsförening (RBV), Stockholm-Saltsjöns Museiförening (SSnJmf) och Industribaneföreningen (IBF)


Hela tråden: