Höjdläge på ny station (Historiskt material)

av Lennart Petersen, Thursday, November 17, 2022, 23:33 (557 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Den nya stationen Landskrona har höjden angiven med två decimaler !

Ja och ..??
Man har väl helt enkelt fortsatt i gammal tradition. Varför skulle man överge den och och börja med något mer oprecist.
Och. även i dag inger väl järnvägens exakthet med mätbara definitioner förtroende , spårvidd,avstånd,tidtabell allt uppges med exakta mått.


Hela tråden: