Två decimaler ingen tradition..... (Historiskt material)

av Lennart Petersen, Saturday, November 19, 2022, 00:53 (547 dagar sedan) @ Sune Nylén

Mätmetoderna har ju blivit förfinade. Det gamla var ju att Utsättaren/ Nivellören hade med sig en barometer för att bestämma hur högt över havsytan han befann sig. Finse station ligger 1222 m över havet - sporthotellet som ligger intill stn. heter ju Finse 1222 - men jag har också läst hur högt rälens överkant befinner sig, men kommer just inte på det. Och gör man ett lyft ändrar ju sig värdet. Som den gamla historien 221 km från S 82 m över havet och slutledningen "Då är det ju kortare sjövägen"../ Sune.

Det är ju rentav en Albert Engströmteckning där Kolingen tittar ut genom tågfönstret , får syn på statipnshuset med angivet antal meter över havet och konstaterar ” det är fasen vad det är mycket ginare sjövägen”
Exaktheten rubbas väl dock av klimatförändringens höjning av havsnivån som nu sägs vara mätbar till 5mm/år.
Vilket ju hos oss i viss mån motverkas av landhöjningen som i östra Svealand kan vara just 5mm/år.


Hela tråden: