Skånska vägskydd: Vollsjö (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Saturday, February 13, 2010, 23:00 (5241 dagar sedan)

[image]

Dessa bilder togs i november 1957. Tydligen en någorlunda viktig väg, så man har satt upp trafikdelarmärken och (nedan) vägvisare med streck för att visa huvudvägens riktning

[image]

Signaleringen mot banan sker med fristående vridlykta kombinerad med bomsignalskärm. Signalavdelningens bil har något på taket, kanske den provisoriska V-signal som man använde för att bestämma lämplig placering, eller måhända en V-signal för permanent uppsättning?

Huset som syns mitt i bilden nedan är väl den banvaktstuga där Piratenmuséet numera är inrymt?

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: