Skånska vägskydd: Degeberga - samt hur man river en T-semafor (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, January 12, 2011, 21:55 (4908 dagar sedan)

Vid Degeberga på sträckan Kristianstad - Gärsnäs fanns två fällbomsförsedda plankorsningar, Degeberga norr ungefär trehundra meter norr om stationshuset och Degeberga Söder 200 meter söder om stationshuset. Den sistnämnda övergången fotograferades i november 1957:

[image]

Båda fällbomsanläggningarna sköttes av stationspersonal (när stationen var obevakad tjänstgjorde vägvakt)

[image]

Några år tidigare, kanske omkring 1953, togs bilderna nedan.

Degeberga hade en T-semafor som tillsynes var i gott skick. Till skillnad från flaggstången till vänster lutade semaforen inte. Troligen var signalen av greve Posses konstruktion, men försedd med moderna vingar.

[image]

När signalteknikerna hade kört fram sin skåpbil var semaforen i farozonen. Det ansågs inte riktigt säkert att ha infartssignalerna placerade flera hundra meter innanför yttersta växeln.

[image]

Det ansågs antagligen acceptabelt att semaforfoten och nedre delen av masten kunde skadas vid rivningen - signalen skulle ju ändå inte återanvändas. Ca 35 år tidigare blev det däremot stort rabalder när en banmästare i mellansverige beordrat semaforrivning med liknande brutala metoder. Då tillvaratogs annars järnsemaforer som rivits vid t ex dubbelspårsbyggen, och återanvändes på sekundärbanor som ersättning för skivsignaler eller träsemaforer.

För att återgå till Degeberga tog man antagligen samtidigt i bruk ett centrallås med ljussignaler. Det är troligen skåpet för den anläggningen som syns nedan.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: