Skånska vägskydd: S:t Olof (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, February 06, 2011, 10:59 (4883 dagar sedan)

Vid S:t Olof fanns en korsning med fällbommar cirka tvåhundra meter norr om stationshuset. Bommarna manövrerades av stationspersonalen. Anläggningen fotodokumenterades i november 1957:

[image]

[image]

På bilden nedan ser vi mellan spåren en låg placerad bomsignalskärm, sannolikt kombinderad med lykta mitt i det röda fältet. Till vänster tycks man ha satt upp en V-signal, troligen den portabla signal som användes för att prova ut bästa placering av en permanent V-signal

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: