GJ 1 och 2 (Fordon: lok)

av Ante Svensson, Wednesday, June 04, 2008, 13:51 (5794 dagar sedan) @ Robin Högberg

Prexis. Nu har jag inte papiren tillgängliga men jag vill minnas att man fann att dessa två lokomotorer (SJ 248-9) var mer lämpade i växling än i linjetjänst just p g a deras korta hjulbas. GJ:s tanke med loken var väl också främst att ersätta de gamla ångloken 1-3 från 1878 i hamnväxlingen i Visby. Det var ju först när "normala" Z4p kom till Gotland i början av 50-talet som man började arbeta med multipeldrift och andra sätt att erätta ångloken i linjetjänst. Ändå måste man säga att det är rätt fascinerande att GJ var så tidigt ute med denna typ av lokomotorer.
Ante


Hela tråden: