Den snabbaste tågklassen på EJ? (Historiskt material)

av Anders_W, Wednesday, July 10, 2019, 14:14 (1613 dagar sedan) @ Anders_W

På TGOJ kallade man sina snabbaste persontåg "Snabbpersontåg". Var detta något som förekom även på BJ, GDJ etc.?


Hela tråden: