Snälltåg och snälltåg (Historiskt material)

av Kjell Aghult, Friday, July 12, 2019, 07:34 (1805 dagar sedan) @ 53 Wadsten

Snälltågsbegreppet brukar anses betyda, att småplatserna passeras. Några privatbanor använde
dock förr termen närmast inflatoriskt. Några exempel ur "Tågtidtabellen" av 1914:

a) YEJ: Tre av de fyra "äkta" resandetågparen annonseras som snälltåg. De har dock exakt samma uppehållsmönster som det enda persontågsparet. Som emellertid har ca 10 min längre total restid
än de "snabbare snälltågen" (Ett "långsamt" sådant fanns!). Dessutom annonseras godstågen.

b) MYJ: Östgående annonseras alla "äkta resandetåg" som snälltåg, västgående finns ett enda persontåg. Alla har samma uppehållsmönster, men persontåget 20 min längre total restid (Godsbefordran?). Några "äkta" snälltåg (i princip genomgående) körs dock vissa veckodagar
sommartid (från Bornholmsbåtarna?). Även här annonseras godstågen.

c) SSJ. Dagens enda genomgående tågpar - nr 51 och 52 - annonseras som snälltåg (Övriga tåg
var gods eller blandade och gick bara delsträckor). De två stannar dock överallt, bortsett från i Helmershus och Vanås såg.


Hela tråden: