Järnvägsmuseum fordon (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Lennart Petersen @, onsdag, september 16, 2020, 17:42 (11 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

MYCKET BRA sammanfattat och resultatet av detta ser vi då intresset, pengarna eller resurserna tryter, då försvinner/splittras materielen successivt på sikt!
Hur många föreningar/muséer står på tur nu och i framtiden vid generationsskiften?!

Om nu en förening kommer på obestånd eller av någon annan anledning inte fortsatt kan ta hand om fordon som är musealtnunika så ska Jvm kunna gå in och ta övet. Men att parallellt ha samma fordonstyp i många exemplar känns som resursslöseri där resurser kan användas till annat, t.ex bevarande av fordon som annars inte skulle blivit kvar.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum