Lite mer 70 tals godståg (Järnväg allmänt)

av O Magnus, Wednesday, September 08, 2021, 08:45 (382 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Kan användningen av Hg i godstågen Oslo-Malmö ha berott på lågt tillåtet axeltryck på sträckan Oslo-Kornsjö?


Hela tråden: