VGJ, Nossebro - Nedläggning av persontrafiken? (Byggnad)

av Eje Larsson, Thursday, March 03, 2022, 18:12 (776 dagar sedan) @ ArneO

En tes jag drivit under mitt liv som trafikplanerare är att: ”En tidtabell är en kompromiss mellan olika intressen vars minsta gemensamma nämnare är att de strider mot varandra.” Det gäller därför att göra en grundlig marknadsinventering innan man sätter ner foten. Att lära skolelever åka tåg är viktigt. Det är alltid lättare att behålla befintliga kunder än att värva nya. Många av Upptågets nutida passagerare lärde sig åka tåg när de gick i skolan. Vi styrde dem till tåget genom anpassade tidtabeller.


Hela tråden: