Sirén var den. Suflett (Järnväg allmänt)

av BD, Monday, January 23, 2023, 14:31 (448 dagar sedan) @ Sune Nylén

benämning som finns i BJ tdt bok del A 1942. Om någon skall stiga av vid en hållplats ger konduktören besked till föraren genom ringsignal vilket besvaras med signalen Giv akt med motorvagnens sirén.

Benämningar inom järnvägen som inte "slagit igenom" är sufflett för övergångbälg och nu "sirén" som benämning för Tyfon som i sig var ett varumärke för Kockums Tyfon och Super Tyfon.


Hela tråden: