Skånska vägskydd: Byavägen Tomelilla (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, January 27, 2010, 00:10 (5260 dagar sedan)

I en [link=http://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=44334]tidigare tråd[/link] hade vi uppe Tomelilla och plankorsningarna vid denna järnvägsknut. På väg in mot Tomelilla passerar tåget från Ystad alldeles efter infartssignalen, vid km 57+063, plankorsningen med Byavägen. [link=http://www.ekeving.se/o/3D/A_E-Y_1955.pdf]1955[/link] fanns fällbommar vid denna vägövergång. En tidtabellsbok från 1950 saknar uppgift om bommar eller grindar, så bommarna måste ha tillkommit under första halvan av 1950-talet.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_Tli_oversikt_ev1953.jpg[/img]
De hopmonterade bilderna ovan kan ev vara tagna omkring 1953. Man är uppenbarligen i färd med att byta gamla fällbommar mot nya bommar med enhetsdriv. På utsnittet nedan ser man att nya bommar med enhetsdriv satts upp på båda sidor om banan, och mellan spåren står en V-signal. Kabeltrumman antyder att installationsarbete pågår. Till höger om spåren syns den gamla bommen, i nefällt läge. Till vänster om spåren finns tillsynes ingen gammal bom kvar, däremot en lite provisorisk vägvaktskur. Fotografen har antagligen klättrat upp i någon industriell anläggning, silo eller liknande som förmodligen är orsaken till stickspåret.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_Tli_bombyte_ev1953.JPG[/img]

Det verkar alltså som om en lokalt manövrerad fällbomsanläggning använts under några år, för att sedan ersättas av bommar som manövrerades av vakten vid Tomegatan ca trehundra meter närmare stationshuset.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_Tli_skap1_ev1953.jpg[/img]
Delar av den elektriska utrustningen för nya anläggningen monterades i skåp 1 vid Byavägen (ovan) respektive skåp 2 vid ställverkshuset/tunnelhuset Tomegatan (nedan)
[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_stlvTli_skap2_ev1953.jpg[/img]

I november 1957 togs följande tre bilder på den nya anläggningen:

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_frv2_5711.JPG[/img]

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_frv1_5711.JPG[/img]

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Y-E/Byavagen_frb1_5711.JPG[/img]

Den 25 maj 1966 tog man i bruk en ny signalsäkerhetsanläggning vid Tomelilla, och samtidigt automatiserades vägskyddsanläggningen vid Byavägen

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från tredje signalsektionens arkivhandlingar


Hela tråden: