Smalspåriga personvagnar: GJ (Järnväg allmänt)

av Johan O @, onsdag, november 06, 2019, 22:46 (107 dagar sedan) @ Johan O

Tvåaxliga lanterninvagnar
Runt sekelskiftet har verkstadsindustrin på Gotland kommit ikapp fastlandet och från Fole Mekaniska Verkstad levereras år 1899 två tvåaxliga lanterninvagnar. Den ena vagnen, C 43 är en ren tredjeklassvagn medan systervagnen C 44 sitt littera till trots redan vid leveransen är en kombinerad tredjeklass- och postvagn.

[image]
Något av lok 1-3 i Tingstäde med tåg mot Visby. Tåget består av 2 st G-finkor, F-vagn, CD 44, Co 5, en sommarvagn och som sista personvagn eventuellt B 1. Om bilden verkligen föreställer vagn 1 är det i så fall så vitt vi vet den enda hittills kända bilden på vagnen.

Vagnarna blir under åren ombyggda. Det finns uppgifter om att C 43 år 1910 byggs om till BC-vagn, men det går inte att se i VoV-rapporteringen. Å andra sidan är bolaget inte alltid särskilt noggrant i sina rapporter till VoV…

Personvagnsinredningen i vagnarna börjar på 1920-talet bli omodern varför C 43 år 1927 blir degraderad till post- och resgodsvagn littera DF och används med tiden främst som reservpostvagn. Vid förstatligandet är vagnen masoniteklädd utvändigt.

[image]
Nästan hela personvagnsparken vid GJ i samma tåg. Efter loket går DF 43, de närmsta vagnarna efter finkorna är Co 2 eller 3, BCo 4, Co 8 (3) och Co 2 eller 3.

C(D) 44 blir år 1925 ombyggd, men det är okänt vad ombyggnaden innebär. År 1934 övergår vagnen till att vara reservpostvagn och enligt postverket används tredjeklassavdelningen då sedan flera år tillbaka främst för pakettransporter och som konduktörskupé. Någon gång därefter blir vagnen formellt omlittererad till DF.

[image]
En skamfilad DF 44 i Visby några år efter förstatligandet. Vagnen får aldrig något SJ-nummer utan är liksom fler vagnar på ön privatbanemärkt ända till slutet.

Boggivagnar från Fole
År 1900 levereras två för tiden helt moderna BCo-vagnar från Fole. Vagnarna får nummer i nummerserien för rena andraklassvagnar trots att man har en egen nummerserie för BC-vagnar.

[image]
En av de äldsta kända järnvägsbilderna från hela ön är denna bild tagen i Barlingbo i samband med leveransen av GJ BCo 2. Foto från Föreningen Gotlandstågets arkiv.

Fole får åter förnyat förtroende när man år 1905 beställer ytterligare två boggivagnar. BCo 4 och Co 5 är banans första vagnar med högvälvda tak, och dessutom bland de första i landet. Vagnarnas olika inredning gör att exteriören skiljer sig. BCo 4 har vid leveransen tre mindre andraklasskupéer och en större tredjeklassalong, medan Co 5 har två stora tredjeklassalonger.

[image]
Leveransbilden på BCo 4 är faktiskt tagen redan innan vagnen hunnit färdigställas, bland annat saknas märkningen. Notera skylten "Damkupé" längst till vänster på vagnssidan! Foto från Föreningen Gotlandstågets arkiv.

[image]
Under första världskriget går det tyska stridsfartyget Albatross på grund på svenskt vatten. Besättningen interneras i Tofta, och i samband med detta förevigas BCo 4 tillsammans med BCo 2 eller 3 och längst till höger sannolikt C 6 eller 7. BCo 4 har hunnit få fotogenlamporna ersatta med AGA-belysning vid denna tidpunkt.

BCo 2 och 3 går i trafik som lanterninvagnar fram till år 1924, då bägge vagnarna förses med nya teakklädda korgar med högvälvda tak på GJs egen verkstad i Visby. När de lämnar verkstaden är vagn 2 förvandlad till ren tredjeklassvagn littera Co, medan systervagnen fortsätter att vara BCo.

[image]
Co 2 efter omkorgningen, här fångad längs med ringmuren i Visby. Foto från Föreningen Gotlandstågets arkiv.

De bägge modernare vagnarna, BCo 4 och Co5 är länge oförändrade, men år 1928 rustas Co 5 upp i samband med en större revision. Året efter slopas kupéerna och andraklassavdelningen byggs om till en större salong i systervagnen BCo 4.

[image]
Co 5 är betydligt mer bildskygg än systervagnen. Denna bild är tillsammans med bilden från Tingstäde högre upp i inlägget de enda två bilderna vi hittat där vagnen med säkerhet går att identifiera, och som synes är det inte mycket av vagnen man egentligen ser på den här bilden heller… I bakgrunden syns CD 44.

Behovet av andraklassplatser minskar med tiden och i mitten av 1930-talet byggs både BCo 3 och BCo 4 om till rena trejdeklassvagnar. Co 4 får nya (stålrörs?-)soffor i hela vagnen för att försöka konkurrera med landsvägsbussarnas modernare inredning.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum