Björn Alnebos Roslagsbanebilder – del 29 (Bana)

av Peter Bolin, Friday, November 18, 2022, 11:44 (580 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

Kan det möjligen ha varit något rälbyte så sent som någon gång kring 1965–1970? I så fall kanske banvallen norr om Eddavägen användes som upplag för räler. Nedläggningsbeslutet gällande Eddavägslinjen lär vad jag förstår inte ha fattats förrän efter landstingets övertagande av trafiken 1972.

Bortsett från ett morgontåg från Eddavägen och ett tåg på tidig kvällstid från Stockholm Ö på vardagar var som vi tidigare konstaterat trafikunderlaget dåligt kring 1970. Det var inte ovanligt att tågen under lågtrafik gick nästan tomma. Av det skälet är det något märkligt att Eddavägslinjen fick behålla halvtimmestrafiken ända till 1973, men djursholmarnas motstånd mot nedläggningen kan nog ha spelat en roll. Under 1960-talet fanns det en stark opinion mot nedläggningen, men den opinionen verkar ha mattats av på 1970-talet.

/Peter Bolin


Hela tråden: