Hängande parabelfackverk - igen! (Historiskt material)

av Svante Andersson, Monday, July 19, 2021, 01:11 (960 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

Benämningen 'hängande fackverk' är som körmästaren påpekar inte speciellt lämplig - ur ett statiskt perspektiv är den rent av felaktig. Jag använder istälket 'underliggande bärverk', och 'överliggande bärverk' för den omvända konstruktionen.
Jag är även tveksam om bärverket bör benämnas 'fackverk' - ett fackverk består enligt min ringa mening av RAKA stänger. Här är det snarare en stålbåge som bär upp brobanangenom vertikala och diagonala strävor. Vad säger ingenjör Kanneby, som torde besitta en större kunskap än jag i frågan?

funderar
Ingenjör Ohlsson

En parabelbåge i brokonstruktioner består alltid av raka "stänger" hopfogade i vinklade förband så att det hela bildar en båge av raka segment... så benämningen är helt korrekt!

Övrig terminologi i detta fall härrör till brons fasta upplag på landfäste eller bropelare... alltså hänger bron med parabel riktad nedåt i brofästena medan bron med bågen uppåt står på brofästena.

Således... lita på banläran och försök inte med språkliga trick hitta på något som inte finns... typ tågstation.

SA


Hela tråden: