Skånska vägskydd: Dalby östra (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, November 15, 2009, 00:24 (5333 dagar sedan)

I november 1957 dokumenterade tredje signalsektionen vägskyddsanläggningen vid Dalby västra. Samtidigt passade man förstås på att ta några bilder vid övergången i östra bangårdsänden:

[image]

[image]

Dalby var förgreningsstation; linjen till vänster op bilden nedangår mot Harlösa och den till höger mot Tomelilla. "Järnvägsdata 1999" uppger att Dalby - Harlösa hade godstrafik till 1982 (formell nedläggning 1983) och persontrafik till 1995, men sistnämnda årtal skall nog vara 1955.

[image]

För Harlösa-banan fanns bomsignalskärm och vridlykta på fällbomsstativet, för "huvudlinjen" en fristående vridlykta med bomsignalskärm. Mellan linjerna finns ett fällbomsvindspel. Jag skulle tro att detta var ett extra spel för lokalmanövrering vid växling, och att bommarna normalt sköttes från ett spel i närheten av stationshuset. Någon som känner till Dalby kan förhoppningsvis upplysa om detta.

Antalet teleförbindelser tycks ha utökats avsevärt, vilket lösts genom att förlänga stolparna. Jag undrar vad tegelbyggnaden mellan spåren kan ha använts till

[image]

Bilderna finns numera på Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: