Bangårdsritning (Historiskt material)

av Harald, Tuesday, March 02, 2021, 19:01 (1173 dagar sedan) @ Göran Kannerby

På den här bangårdsskissen från 1919 finns det förslag på förändringar, ritade i rött. Är det någon som kan hjälpa mig att uttyda vad som föreslås göras?

https://ekeving.se/r/bgd/EJ/K-M/B/Jvm1184_J2_-1613_1919.jpg


Om jag fattar rätt finns det innan förändringarna ett relativt kort mötesspår med en T-semafor. Söder/väster om detta är det tänkt att bygga ett nytt längre mötesspår. I syfte att möjliggöra detta har ett markbyte skett så att mark som på ritningen är ovanför spåren har avyttrats och ersatts med mark nedanför spåret.

En mindre markaffär görs i i änden av det befintliga mötesspåret för att utöka järnvägens markinnehav.

Den ingår väl i utbytet. Summan av de två rödmarkerade arealerna är ju lika med den lämnade arealen.

Ny semafor uppsätts i norr/öster, förmodligen även i andra änden, men det framgår inte av ritningen.

Det finns ju en semafor på ritningen i den änden också.


Hela tråden: