Bangårdsritning (Historiskt material)

av Stefan Olsson, Wednesday, March 03, 2021, 18:04 (1098 dagar sedan) @ Helén Marklund

I VGJs årsberättelse för 1916 står att: "För att bereda större upplagsplaster för virke vid Äskekärrs och Svanebergs stationer hava avsevärda markinköp vid nämnda stationer blivit verkställda."

Det är nog upphovet till bangårdsritningen nägra år senare.


Hela tråden: