Fåglavik (?) 1969 (Järnväg allmänt)

av Anders Hallingberg, Monday, March 13, 2023, 13:03 (432 dagar sedan) @ sepernik

Tack för orden om bilden! Ja, det var väl en relativ hastighetsskillnad på 260 km/tim kan man tro. Du har säkert rätt om grustaget vid Kåröd, se SGU:s jordartskarta där det gröna är isälvsmaterial, dvs sand och grus som ju var fördelaktiga att bygga bank med. Om det fanns enbart mellan 1920 och 1931 så borde ju grusspåret varit för dubbelspårsbygget, inte det ursprungliga enkelspåret. Kanske fanns det en föregångare på 1860-talet? I tex Oryd mellan Floda och Stenkullen och vid Torp öster om Alingsås fanns andra sådana grusgropsspår som jag tror existerade redan på 1800-talet. Enkelspåret vid Fåglavik som Sven B anade på bilden verkar dock vara något lägre än den nuvarande dubbelspårsbanken så bankvolymen var säkert klart lägre.

Hur klarade då glasbruket sina sandtransporter och införsel av övriga insatsvaror kan man undra. Kanske då med häst och vagn från stationen? Enligt Herrljunga hembygdsförening var annars torvförekomsten (Björnslättemossen?) anledningen till att glasbruket hamnade just i Fåglavik. Tåget lär ha fastnat i en snödriva, grosshandlaren fick övernatta hos patronen och fick kännedom om mossarna som väl då skulle användas som bränsle vid glastillverkningen.

[image]


Hela tråden: