Fåglavik, Kåryds grusgrop, glasbruk (Järnväg allmänt)

av sepernik, Monday, March 13, 2023, 23:00 (399 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

För det kan väl knappast vara annat än resterna av en banvall med denna kurvatur? Enligt Herrljunga hembygdsförenings hemsida tog glasbruket "huvudsakligen kvartsand och soda som man köpte från utlandet" från slutet på 1870-talet. Detta borde väl då kommit på järnvägen kan man förmoda. Men jag hittar inga kartor som visar något spår utritat.


Har inte denna banvall varit synlig fram tills helt nyligen? Och kanske fortfarande delvis går att urskilja?

Det var en diskussion om detta i Postvagnen 2001. Där menar en skribent att grusgropsspåret kanske fanns kvar fram till mitten av 1970-talet, och att det från grusgropsspåret även fanns anslutning till glasbruket. Jag har dock ett minne av att ha läst någonstans att glasbruket saknade spåranslutning, men det kan förstås ha ändrats över tid.

På en bangårdsskiss reviderad 1936 [SJK] finns grusgropsspåret med, och uppges ha en total längd av 2 km. Dock finns ett frågetecken, kanske var spårets status osäker?

En bangårdsritning från 1927 [SJK - Järnvägsmuseet] visar grusgropsspårets anslutning till stambanan. Grusgropen kallas här Kåhög. Ej att förväxla med f d hållplatsen Kåhög längre söderut vid samma järnväg. Eller är det just en sådan förväxling som inträffat när man gjorde ritningen?

Kåryds grusgrop verkar ha varit i full drift i varje fall under 1920-talet, detta enligt en grusgropslista i Statens Järnvägsbyggnaders berättelse för 1923.

SJK-skriften Järnvägsdata uppger att det vid km 369, ca två km norr om Fåglavik, fanns en växel till Kåryds grusgrop från cirka 1920. 1931 skall växeln enligt samma källa ha tagits bort. Kanske byggde man då istället grusgropens anslutning till Fåglaviks station?

På ekonomiska kartan från 1963 är som synes spåret till grusgropen inte kvar, däremot kan sträckningen enkelt följas då järnvägsfastigheten finns kvar, undantaget sträckorna genom Kåryd 1:2 och Krogstorp 1:21 där järnvägsfastigheten lagts samman med dessa.
[image]
Ekonomiska kartan ger inget direkt synligt stöd för att ett spår till glasbruket skulle ha funnits.

Angående km-talet för Kåryds grusgrop i Järnvägsdata tror jag, utifrån andra liknande situationer, att km-talet avser själva gropen och inte växeln. Avståndet från stationshuset till där järnvägsfastigheten slutar är ca 1,9 km. Vilket utan decimaler blir km 369 om man räknar att km-tal åt öster ska räknas nedåt som mot Stockholm.

Jag kan förstås ha fel men jag tycker också det verkar osannolikt att man hade byggt ett spår utgående västerut från den höga banken mot grusgropen och då passerande Björnslättsmossen. I kartbild.com kan man välja att visa terrängen, den stora banken öster om Fåglavik tecknar sig mycket tydligt. Så även spåret från stationen mot grusgropen men något synligt av en spåranslutning österifrån saknas.
[image]


Hela tråden: