Fåglavik, Kåryds grusgrop (Järnväg allmänt)

av sepernik, Wednesday, March 15, 2023, 08:46 (399 dagar sedan) @ Harald

De utstickande delarna finns med på expropriationskartan för den ursprungliga enkelspårslinjen och det står i textdelen att det är till fyllning,

[image]

Ser att jag drog förhastade slutsatser utifrån utseendet på Häradsekonomiska kartan där gränsen kring järnvägsområdet och banvaktsstugan är mycket förenklad jämfört med expropriationskartan. Det framgår inte hos Lantmäteriet när just detta kartblad är upprättat, inte heller för intilliggande blad, Bitterna (med Herrljunga) eller Floby.
[image]


Hela tråden: