Fåglavik, Kåryds grusgrop, glasbruk (Järnväg allmänt)

av Gunnar Ekeving, Monday, March 13, 2023, 18:42 (401 dagar sedan) @ Anders Hallingberg

För det kan väl knappast vara annat än resterna av en banvall med denna kurvatur? Enligt Herrljunga hembygdsförenings hemsida tog glasbruket "huvudsakligen kvartsand och soda som man köpte från utlandet" från slutet på 1870-talet. Detta borde väl då kommit på järnvägen kan man förmoda. Men jag hittar inga kartor som visar något spår utritat.

Har inte denna banvall varit synlig fram tills helt nyligen? Och kanske fortfarande delvis går att urskilja?

Det var en diskussion om detta i Postvagnen 2001. Där menar en skribent att grusgropsspåret kanske fanns kvar fram till mitten av 1970-talet, och att det från grusgropsspåret även fanns anslutning till glasbruket. Jag har dock ett minne av att ha läst någonstans att glasbruket saknade spåranslutning, men det kan förstås ha ändrats över tid.

På en bangårdsskiss reviderad 1936 [SJK] finns grusgropsspåret med, och uppges ha en total längd av 2 km. Dock finns ett frågetecken, kanske var spårets status osäker?

En bangårdsritning från 1927 [SJK - Järnvägsmuseet] visar grusgropsspårets anslutning till stambanan. Grusgropen kallas här Kåhög. Ej att förväxla med f d hållplatsen Kåhög längre söderut vid samma järnväg. Eller är det just en sådan förväxling som inträffat när man gjorde ritningen?

Kåryds grusgrop verkar ha varit i full drift i varje fall under 1920-talet, detta enligt en grusgropslista i Statens Järnvägsbyggnaders berättelse för 1923.

SJK-skriften Järnvägsdata uppger att det vid km 369, ca två km norr om Fåglavik, fanns en växel till Kåryds grusgrop från cirka 1920. 1931 skall växeln enligt samma källa ha tagits bort. Kanske byggde man då istället grusgropens anslutning till Fåglaviks station?


Hela tråden: