Fåglavik, Kåryds grusgrop, glasbruk (Järnväg allmänt)

av Gunnar Ekeving, Tuesday, March 14, 2023, 00:03 (400 dagar sedan) @ sepernik

Angående km-talet för Kåryds grusgrop i Järnvägsdata tror jag, utifrån andra liknande situationer, att km-talet avser själva gropen och inte växeln. Avståndet från stationshuset till där järnvägsfastigheten slutar är ca 1,9 km. Vilket utan decimaler blir km 369 om man räknar att km-tal åt öster ska räknas nedåt som mot Stockholm.

ja, kilometeruppgiften 369 kan vara felaktig, och uppgiften i Järnvägsdata om "borttagen infrastruktur" vid km 369 år 1931 skulle exempelvis istället kunna avse att växeln till grusgropsspåret inne på Fåglaviks station kanske tagits bort på grund av att grusgropen inte skulle användas inom den närmaste framtiden. Det förekom att grusgropar låg oanvända vissa tidsperioder, utan anslutning till övriga järnvägsnätet, men detta gällde i och för sig främst grusgropsväxlar ute på linjen.

Bangårdsritningen som jag trodde var från 1927 kan nog vara äldre; vid närmare betraktande ser jag att det står "Reproducerad 1927" - och den ritningen visar grusgropsspår utgående från Fåglaviks station. Så det mesta tyder på att man inte skall fästa något avseende vid km 369.


Hela tråden: