SäNJ BCo 5043 (Fordon: vagnar)

av Thomas Tell, Sunday, September 16, 2018, 07:44 (2071 dagar sedan) @ Sven Bårström

Ännu en fundering:
Det slår mig att 5043/8038 var den enda bälgförsedda stålvagnen i SJ serie av f d EJ-vagnar av E-littera med nummer 8001 - 81xx; EBC07b hette den ju på SJ i början. Det betydde att vagnen hade vissa egenskaper som fordrades för att framföras på dessa specifika linjer. Den hade bl a genomgångsledning för batteridriven elbelysning, som var vanlig på dessa linjer.

E-littera innebar ju att vagnen skulle hålla sig på sin f.d. hemmabana. Det är väl märkligt att denna vagn som byggdes för att gå ut på stambanan inte fick nummer i SJ vanliga nummerserie?

Av de två samma år byggda KJ-vagnarna fick ju den ena nummer 3426 och den andra 8041 vilket också är märkligt. Det var tre KJ-vagnar som fick vanliga SJ-nummer och övriga i 8-9000-serierna.
/tell


Hela tråden: