SäNJ BCo 5043 (Fordon: vagnar)

av Hans Broman, Wednesday, September 26, 2018, 11:16 (2061 dagar sedan) @ Gunnar Olson

Det förefaller mig uppenbart att såväl 8037 som 8038 under EJ-tiden (kanske också senare) använts i direktvagnskurs Stockholm - Nässjö - Kalmar, annars fanns väl ingen anledning att utforma dem med täckta övergångar.


8038 användes i denna direktvagnskurs fram till att YCo6 med släp sattes in i persontågen Nässjö - Kalmar (1954?). 8038 alternerade med en BCo7 (stål). Detta gäller när direktvagnen gick i persontåg. Hur det var när direktvagnarna gick i snälltågen 99 och 100 (till och med 1951 hela året och därefter under sommartidtabellen) vet jag inte.

Någon annan direktvagnskurs Stockholm - Kalmar och åter, än i tågen 99/100, har väl inte funnits, i varje fall inte på 1950-talet. 1958 var sista sommaren då 99/100 gick Nässjö - Kalmar, och ånglok litt A6 och L5 alternerade då i tågparet. I övrigt utgjordes alla resandetåg på sträckan Nässjö - Kalmar av dieselrälsbussar.

Från sommaren 1959 var sommartåget 99/100 ändrat till att gå Stockholm - Alvesta - Kalmar med genomgående lok. Den enda gång jag såg det tåget hade det Da-lok, och vilka vagnar det var har jag ingen aning om.

Off topic i frågan om SäNJ:s stålvagn: Lite märkligt att SJ fortfarande 1958 körde ångtåg Nässjö - Kalmar sommartid, fastän elektrifieringen Alvesta - Kalmar var klar redan våren 1955.


Hela tråden: