SäNJ BCo 5043 som kursvagn till Stockholm (Fordon: vagnar)

av Gunnar Olson, Friday, September 28, 2018, 16:01 (2069 dagar sedan) @ Kjell Friberg

Att krigsutbrottet kom som en överraskning belyses av att nyheten om den svåra rasolyckan vid Sandöbron dagen före mer eller mindre "försvann" i mediebruset om den tyska inmarschen i Polen.

Tidning för Skaraborgs län den 1 september 1939 ägnade nästan hela sin första nyhetssida (Förstasidan var enbart annonser.) åt ett bankrån i Töreboda. Längst ner fanns en liten notis om skärmytslingar vid den tysk-polska gränsen. Fast när tidningen gick i tryck visste man naturligtvis inte vad som skulle hända några timmar senare.


Hela tråden: