SäNJ BCo 5043 – släkt med tyska 'Hechtwagen'? (Fordon: vagnar)

av WS, Saturday, September 29, 2018, 10:18 (2058 dagar sedan) @ Arne

OKB vagnar med infasade vagnändar är nog ganska välkända.
Är det lika känt att även SäNJ hade en liknande vagn? /WS/

www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KAGA00120

www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KAGA00119


Jag kan inget om dessa gamla boggivagnar så jag måste fråga nyfiket vad typen kallas för? Det är ju ett rätt speciellt utseende med dessa avsmalnande, infasade vagnändar. Och jag har läst om en tysk boggivagnstyp som kallas för 'Hechtwagen' (bokstavligen 'gäddvagn'; kanske beroende på likheten med ett gäddhuvud).

Så eftersom dessa tyska Hechtwagen har en klart synlig likhet i utseendet med den här svenska boggivagnen BCo 5043 så undrar jag om man kan kalla även BCo 5043 för en sådan vagnstyp? Men det här är kanske en ferroviell fråga av typen 'hönan och ägget'?

Jag har alltså ingen aning om kronologin och vet därför inget om när den här visade svenska boggivagnen byggdes i förhållande till de tyska varianterna med infasade vagnsändar och vice versa. Och därför vet jag inte heller om man påverkats av varandra när vagnarna byggdes! Och alltså vem som påverkade vem?! :-)

PS. Finns det något tekniskt skäl till utformningen av vagnändarna på dessa avsmalnande boggivagnar, typ aerodynamiken etc.?

Har inga ingående kunskaper om detta, men rent allmänt:
Borde inte gäddvagn antyda att vagnen likt gäddan är avsmalnande i båda ändar?
En fördel med avfasade vagnändar (både sidor och tak som det var från början),
är ju att om vagnen är lång, så håller den sej lite bättre inom tillåten lastprofil.
Yttre svepyta i kurvor och växlar blir ju något mindre med avfasade vagnändar. /WS/


Hela tråden: