SäNJ BCo 5043 (Fordon: vagnar)

av Gunnar Olson, Wednesday, September 26, 2018, 18:25 (2061 dagar sedan) @ Hans Broman

Det förefaller mig uppenbart att såväl 8037 som 8038 under EJ-tiden (kanske också senare) använts i direktvagnskurs Stockholm - Nässjö - Kalmar, annars fanns väl ingen anledning att utforma dem med täckta övergångar.


8038 användes i denna direktvagnskurs fram till att YCo6 med släp sattes in i persontågen Nässjö - Kalmar (1954?). 8038 alternerade med en BCo7 (stål). Detta gäller när direktvagnen gick i persontåg. Hur det var när direktvagnarna gick i snälltågen 99 och 100 (till och med 1951 hela året och därefter under sommartidtabellen) vet jag inte.


Någon annan direktvagnskurs Stockholm - Kalmar och åter, än i tågen 99/100, har väl inte funnits, i varje fall inte på 1950-talet.

Jodå. När 99/100 dragits in (p.g.a. kolbrist) under vintertidtabellen (1951?) gick den nordgående direktvagnen till Stockholm under vintertidtabellen i tåg 404 (från Kalmar tidig eftermiddag). Jag är osäker på om vagnen i motsatt riktning gick i tåg 403 (från Nässjö tidig eftermiddag) eller i tåg 405 (från Nässjö tidig kväll). Jag lutar dock åt att det var 403. Detta varade så länge persontågen var loktåg, vilket väl var till 1954.

1958 var sista sommaren då 99/100 gick Nässjö - Kalmar, och ånglok litt A6 och L5 alternerade då i tågparet.

I övrigt utgjordes alla resandetåg på sträckan Nässjö - Kalmar av dieselrälsbussar.

Från sommaren 1959 var sommartåget 99/100 ändrat till att gå Stockholm - Alvesta - Kalmar med genomgående lok. Den enda gång jag såg det tåget hade det Da-lok, och vilka vagnar det var har jag ingen aning om.

Da-lok var det normala, i varje fall de första åren tåget gick via Alvesta.


Off topic i frågan om SäNJ:s stålvagn: Lite märkligt att SJ fortfarande 1958 körde ångtåg Nässjö - Kalmar sommartid, fastän elektrifieringen Alvesta - Kalmar var klar redan våren 1955.


Hela tråden: