SäNJ BCo 5043 som kursvagn till Stockholm (Fordon: vagnar)

av Kjell Friberg, Friday, September 28, 2018, 15:11 (2069 dagar sedan) @ Mattias Jansson

Att krigsutbrottet kom som en överraskning belyses av att nyheten om den svåra rasolyckan vid Sandöbron dagen före mer eller mindre "försvann" i mediebruset om den tyska inmarschen i Polen.


Hela tråden: