SäNJ BCo 5043 (Fordon: vagnar)

av Thomas Tell, Sunday, September 16, 2018, 21:24 (2071 dagar sedan) @ Sven Bårström

I 1956 års särtryck 77 anges om B015 nr 3426 en normal SJ-utrustning med dubbel skruvbroms (sannolikt 07-boggi), generator- och transformatorbelysning, el- och vaporvärmesystem, alltså en vanlig utrustning för vagnar som ska gå överallt på det vanliga SJ-nätet. Kanske har den varit under revision och ombyggnad vid SJ övertagande av KJ/SäNJ. I så fall kan det möjligen vara rimligt att den numrerats i SJ-serien och benämnts C05 från början.
För EC05/B015 nr 8041 anges en enkel skruvbroms (alltså boggi 91 eller 96) och genomgångsledning för belysning. Det senare är specifikt för de aktuella enskilda banorna. Det motiverar numrering och E-litterering i 8001-81xx-serien. Om den vagnen är byggd 1931, bör det ha handlat om en ny korg och nytt underrede på begagnade boggier.

8041/KJ 83 levererades precis som 3426/84 med boggier m07 och generatorbelysning enligt leveransfoto.
Str 1945 anges båda vagnarna ha dubbel skruvbroms (m07), generatorbelysning, el- och Vaporvärme. 3426 hade dessutom trafobelysning och 8041 hade kopplingar för belysning av f.d. KJ-vagnar (från generatorn/batteriet?).
3426 skulle först bli ECo5 42 (sen 8042) men blev direkt 3426.

Litterering och numrering av EBC07a nr 8037 och EBC07b nr 8038 är rimligen på samma sätt motiverade av att dessa vagnar från början hade genomgångsledningar för elbelysning från batteri i resgodsvagnen och alltså var byggda för att kunna gå i tåg på EJ.

E-litt var ju för att hålla vagnen till sin gamla bana för att den inte kunde gå utanför men 8037, 8038 och 8041 hade ju möjlighet att rulla därutanför så varför inte ge dem 34xx-nummer?
8038 hade varmvattenvärme värmd av el och ved?. Vagnen hade enbart genomgångsledning för ånga.
/tell


Hela tråden: