Helt OT - personnamn på bangårdsritningen! (Järnväg allmänt)

av Thomas K Ohlsson, Friday, April 09, 2021, 15:05 (1104 dagar sedan) @ David Sohlberg

Korsande smalspår under ett befintligt normalspår fanns i Vislanda, Pålsboda, gluggen för VGJ under VSB öster om Olskroken som du också nämnt, Stavsjö, Lerbäck m fl.


I Lerbäck klapprade väl ASLJ:s virkeståg över hela SJ bangård i plan.


Ta gärna en titt på bangårdsritningen över Lerbäck enligt länken ovan - den är bland de prydligaste jag sett!

På ritningen är boende/ägarnamn för ett antal bostadsfastigheter angivna, det har jag aldrig sett tidigare på en bangårdsritning. Var det vanligt?


I så fall vill jag nog hävda att det finns ganska gott om "prydliga" bangårdsritningar, men person-namn på detta sätt har jag inte sett innan.


Finns t ex en från Hallsberg också. Ritad 1926.

Ja där är det en massa namn - både person- och firmanamn. Vi ser t ex Bergöö, ett känt Hallsbergsnamn!

Men på min egen "prydlighetsskala" får dock Hallsbergsritningen endast 8 av 10, främst på grund av textningen.

/TKO


Hela tråden: