Trångt i Vislanda (Järnväg allmänt)

av Mattias Jansson, Saturday, April 10, 2021, 08:24 (1134 dagar sedan) @ Lennart Petersen

För trafiken så var det, i vart fall i senare tid, inga genomgående persontåg i Vislanda. Tåg från Halmstad ändade i säckspåren och tåg mot Karlshamn gick från antingen det genomgående spåret eller från något säckspår på södra sidan. Det bör väl ha varit rätt få som bytte från smalspår till smalspår men desto fler som bytte till/från stambanan.

Jag har en tdt från juni 1931 och en från juni 1939 (tyvärr inga däremellan) och i den senare har rälsbusstrafiken Vislanda - Halmstad kommit igång (HBJ körde sina rälsbussar ända till Vislanda) och då är det inga genomgående tåg längre.
Däremot ännu 1931 fanns två tåg per dag och riktning med genomgående vagnar Karlshamn - Halmstad, och så såg det ut i alla tidtabeller jag sett från åtminstone sent 1800-tal (1895 t ex), så mitt stalltips är att det fanns genomgående tåg fram till rälsbusstarten på västra delen vilket bör ha varit 1938.


Hela tråden: