Vimmerby: udda användning av spårspärrar (Järnväg allmänt)

av Stefan Isaksson, Saturday, April 10, 2021, 11:26 (1100 dagar sedan) @ Ola Almquist

Hittar inget plattformsspår för smalspåret, var låg plattformen för banan till Spångenäs?

Spårplanen före Ydrebanan repeterad

Min gissning är att tåget vid ankomst antagligen kördes genom rundspåret och ut på lastkajsspåret så att personvagnen kom så nära stationshuset som möjligt och efter avstigning backades tillbaka till rundspåret för vidare växling. Inför avgång backades tåget ned från rundspåret så att personvagnen kom så nära stationshuset som möjligt.
Vid blandade tåg, som det antagligen oftast var frågan om borde personvagnen gått i Vimmerbyändan av tåget.

Jämför även med denna ritning.
Själva korsningen är bortretuscherad men spåren framför stationshuset finns kvar.

Ur den ritningen går det att utläsa en hel del.

För det första medförde förlängningen till Ydre antagligen att normalspårets vagnvåg måste flyttas eftersom den låg i vägen för den nya infarten från Spångenäs. (Alternativt baxades normalspårets tågspår bort från smalspåret för att tränga in den nya infarten.)

Vidare är in- och utfarten från Spångenäs komplicerad. Från lokstallet är växel nummer 8 skyddsväxel, men eftersom båda spåren leder till korsning med tågvägen är det ena spåret (skyddspåret) kompletterad med en spårspärr. Från bangården skyddas tågvägen av två spårspärrar varav den ena är förreglad i ställverket, övriga spärrar och växel 8 är låsta med K-låg som förreglas i denna spärr.
Samtliga smalspårsväxlar var oförreglade, så det var tekniskt möjligt (men antagligen förbjudet) att ta in tågen direkt på den gamla bangården.

Följande signaler kan spåras:
A: infart på normalspåret från Linköping: en vinge till spår III, två vingar till spår IV
B: infart på normalspåret från Hultsfred: en vinge till spår III, två vingar till spår IV
C: infart på smalspåret från Ydre. En vinge både till spår I och II
D: Infart på smalspåret från Spångenäs. En vinge både till spår I och II
E: Utfart på smalspåret mot Spångenäs. En vinge gällande både för spår I och II
F: Utfart på normalspåret mot Linköping. En vinge gällande både för spår III och IV
Utfartssignal mot Ydre och Hultsfred verkar aldrig ha funnits.

Utfartssignal F förreglade två spårspärrar och två växlar på sidospåret bortom den gamla korsningen med Ydrespåret. Tidigare torde den även förreglat en skyddsväxel på Ydrespåret, vilket troligen var skälet till att signalen ställdes upp till att börja med. Den ena spårspärren är för övrigt udda: den ligger mellan två växlar, den i linjen är förreglad medan den på sidospåret är olåst. Den normala lösningen borde varit att förregla den olåsta växeln och eliminera spårspärren.

SI


Hela tråden: