Vimmerby: Plattform för smalspår? (Järnväg allmänt)

av Leif B, Saturday, April 10, 2021, 13:04 (1100 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

Hittar inget plattformsspår för smalspåret, var låg plattformen för banan till Spångenäs?


Spårplanen före Ydrebanan repeterad

Min gissning är att tåget vid ankomst antagligen kördes genom rundspåret och ut på lastkajsspåret så att personvagnen kom så nära stationshuset som möjligt och efter avstigning backades tillbaka till rundspåret för vidare växling. Inför avgång backades tåget ned från rundspåret så att personvagnen kom så nära stationshuset som möjligt.
Vid blandade tåg, som det antagligen oftast var frågan om borde personvagnen gått i Vimmerbyändan av tåget.

Jämför även med denna ritning.
Själva korsningen är bortretuscherad men spåren framför stationshuset finns kvar.

---


SI

Jag tror också att der där påstigning på smalspårstågen skedde före 1924.

Jag tror de stannade mellan växel 8 och lastkajen, d v s så nära stationshuset som möjligt. På den här ritningen finns något som skulle kunna vara en plankgång mellan stationshusets gavel och just den delen av smalspåret där en personvagn skulle kunna vara någorlunda tillgänglig för påstigande. Jag vet inte om det är en plankgång eller något annat, men på denna bild kan man ana en plankgång om man riktigt anstränger sig.


Här kan man väl ana två smala spår uppe på normalspårplattformen. Dito. En tredje bild. Och en fjärde.

Här ser man Ydrebanans banvall i båge ut åt höger men kan även ana smalspåren mellan stationshuset och normalspåren. Det verkar byggts ett omlastningsmagasin där jag tror att av- och påstigning på smalspåret var före 1924. En liknande men tydligare bild.

Nya och gamla stationshusen och ett kapat smalspår (med "rälsbusspall").

En senare bild där smalspåret är kapat söder om (nya) stationshuset och har rundgångsspår i kurvan. Även det ursprungliga rundgångsspåret på godsbangården är borttaget och omlastningsmagasinet där jag tror att av- och påstigning skedde före 1924 syns tydligt.

X1 i växeln till ursprungliga rundgångsspåret med vid omlastningsmagasinet i bakgrunden.


Gammal tråd om Vimmerby.

Märstabuss vid stoppbocken. Dito, "Avgång!"


Infarten från Spångenäs:
https://digitaltmuseum.se/021018122679/pa-linjen-mellan-vinketomta-och-vimmerby-langs-v...
https://digitaltmuseum.se/021018122678/pa-linjen-mellan-vinketomta-vimmerby-vid-infarte...

Spångenäsbanans lokstall, gamla infartslinjen verkar omspikad till normalspår, gissningsvis som industrispår till sågen.

Östra Centralbanans stall med linjen mot Hultsfred. Fotografen står i växel 25 som var skyddsväxel för Hultsfredslinjen gentemot godsbangården, enligt signalritningen.


Hela tråden: