Signalen "allt väl" - vitt sken (Signaler/säkerhet)

av Stefan Isaksson, Monday, January 23, 2023, 17:44 (448 dagar sedan)

Det här har varit uppe tidigare, bland annat av mig, men...

SJ hade i sina tidigare reglementen tre signalbilder i semaforerna:
Stopp: Vingen vågrätt, röd sken i lampan
Varsamhet: Vingen 45 grader nedåt (1906 ändrat till uppåt), grönt sken i lampan
Allt väl: Vingen lodrät och infälld i stolpen, vitt sken i lampan.

Att det är brittiskinspirierat är väl självklart (dessa signalbilder var de normala i Storbritannien, även om färgerna ändrades i början av 1900-talet så att grönt blev gult och vitt blev grönt).

Det intressanta med signalen "allt väl" är att jag inte känner till någon plats i Sverige där signalen användes - någonsin.
Mycket riktigt försvann signalen ur reglementet år 1876 eller 1886 (jag har hört båda årtalen, men jag vet inte vilket som är korrekt).

Jag har funderat på vad signalen kan ha tänkts att användas till, och jag undrar om den var tänkt för blocksignaler, åter i så fall efter engelskt mönster. I alla fall framgår det av en olycksbeskrivning från 1870-talet att signalerna på linjen London-York hade blocksignaler som kunde visa rött och vitt, men inte grönt.

Det hela blev aktuellt för mig när jag igår såg en beskrivning av tågolyckan vid Harrow-Wealdstone (inträffad 1952) som inkluderade en genomgång av signalsystemet eftersom olyckan med intill visshet gränsande sannolikhet orsakades av att en lokförare missade en eller flera restriktiva signalbilder (det rådde tät dimma).

I genomgången framgick det att nattsignalen för en försignal var: gult försignalerade rött och grönt försignalerade grönt (hur gult försignalerades framgick inte).
Analogin med hur svenska försignaler såg ut, speciellt i början, är slående: grönt försignalerar stopp och vitt försignalerar varsamhet (och säkert skulle försignalerat allt väl, om signalen någonsin funnits - och försignalerats). Att försignalen idag är blinkande var ursprungligen ett sätt att spara lysgas, och försignalerna kunde undantagsvis vara fasta så länge att så att detta nämns i 1936 års säo.

Någon som har några synpunkter? Var signalen "allt väl" en förberedelse för att införa blocksignaler, som togs bort när järnvägsstyrelsen insett att några blocksignaler inte var aktuella inom överskådlig tid?

Beslutet kan i så fall mycket väl ha varit avsett som ett temporärt borttagande, men eftersom huvudsignalerna hunnit bli tyskinspirerade (med flervingade semaforer) innan blocksignaler blev aktuella så återinfördes aldrig det vita signalskenet eller den helt fällda vingen. Det hör till saken att en vinge/ett grönt sken i en flervingad signal i allt väsentligt är signalen allt väl.

SI


Hela tråden: