Signalen "allt väl" - försignalerande grönt sken (Signaler/säkerhet)

av Göran Kannerby, Tuesday, January 24, 2023, 08:29 (480 dagar sedan) @ Stefan Isaksson

Fast grönt sken säger i många fall ingenting alls om nästa signal.
Faktum är att ett fast grönt sken försignalerande nästa signal i kör i modern tid (senaste 40-50 åren) i princip bara fanns på Roslagsbanan och Malmbanan. Jag tror att det är bortbyggt på båda.

Jag fortsätter urspårningen lite och tar upp att detta fenomen återuppstod med "tvåskenssignaleringen" när Citytunneln öppnades 2010.


Hela tråden: