Ante och personuppgiftslagen (Fordon: vagnar)

av Stig Lundin, Saturday, February 07, 2009, 09:40 (5586 dagar sedan) @ Ante Svensson

Detta har tydligen blivit för komplicerat och nära en verklighet det inte riktigt är avsett att vara. PÅL gör ju helt klart kopplingen till dig, Stig och det får stå för honom, men jag (och även Granis) har hela tiden försökt att lyfta diskussionen till att vara mer generell än att handla om AGJ. Orsaken till detta är att jag (och jag tror många med mig) som har erfarenhet från andra föreningar vet att detta inte är något som enbart handlar om en förening utan ofta är allmängiltigt i olika varianter. Men det finns ju viktiga frågor som vi ju alla brottas med? Hur löser vi frågorna om de stora fordonssamlingar som idag står orenoverade och inte kanske får det skydd som de måste ha för att klara sig i längden? Och, idag när de flesta föreningar är klara med insamlandet, måste alla fordon vara låsta till den förening som en gång tog hand om dem? Det kan ju tolkas som att jag vill roffa åt mig från dem som har mer, men jag vill verkligen se detta lite från ett större perspektiv. För jag bryr mig om vad som händer på andra ställen än både Hesselby och Ödegärdet och framförallt är det viktigt att se mekanismerna bakom det som händer i landet idag. Hur mår alla våra vagnar? Hur stor del av alla fordon kommer förening X verkligen att renovera? Vad händer med resten? Jag har ställt dessa frågor i ett flertal inlägg nu men det tycks vara att det är intressantare att se vem jag tydligen utpekar som Nisse G. Tyvärr, Nisse G finns i ett antal inlägg. Jag beklagar att detta drog mer intresse än sakfrågan.

Därför kommer du inte att få några exempel av mig, Stig för jag har konsekvent använt ordet ’hypotetiskt’ och ’om Nisse G..’ för att vara tydlig med att detta handlat om detta, en tankemodell, inte att hudflänga någon på nätet. Jag vet att Granis resonerar lika här, vi tycker helt enkelt att fordon i landet bör, i första hand, bevaras och få komma till användning. Jag vet att vi i vissa avseenden tänker olika, du och jag, Stig, men det som förenar oss är väl ett genuint intresse för 891-vagnar och frågor kring dessas bevarande eller inte. Så, vi behöver väl inte blänga på varandra? Vi kanske skulle kunna hjälpa varann?

Med vänlig hälsning
Ante

Hur tror du att du ska kunna komma någonstans i dina resonemang när du inte vill svara på enkla frågor? Märkligt sätt att arbeta.
Är du medveten om att man inte får lägga ut felaktig och kränkande information om personer på nätet på det sätt som du gör i denna tråd. Det är ett brott mot personuppgiftslagen, PUL. Det hjälper inte att du skriver "hypotetiskt" och kallar mig "Nisse".
Du måste inse att man lämpligen för en dialog med varandra, inte om varandra, för att föra frågor framåt.
Jag väntar fortfarande på svar på de frågor jag ställt här och på annan plats i denna tråd.

Mvh Stig Lundin


Hela tråden: