Avtalen med WFJ uppsagda - skarpt läge. (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Sten Mattsson @, Saturday, February 16, 2008, 23:55 (5849 dagar sedan)

Vadstena kommun har sagt upp avtalen med WFJ.
På torsdagen 14 januari 2008, träffades Vadstena kommun och WFJ med anledning av Fritids- och tekniska nämndens beslut att säga upp avtalen med WFJ.
Då överlämnades Vadstena kommuns uppsägning.
Det som gäller nu är:
Avtalen sägs upp för avflyttning och upphör att gälla den 31 december 2008.
Skälen som anges vad gäller "lokstallet på stationsområdet i Vadstena" är:
- dels bristfällig skötsel
- dels att fastigheten behövs för kommunens egen verksamhet
Även avtalen om "stationsområdet" och "museijärnvägen Vadstena-Fågelsta" sägs upp samtidigt.

Vad kommer att hända nu?
Fortlöpande information kommer att läggas ut på WFJ:s hemsida.

Vadstena kommuns uppsägning av WFJ

WFJ:s hemsida


Hela tråden: