Ordval (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Ante Svensson, Tuesday, February 19, 2008, 12:16 (5900 dagar sedan) @ Granis

Självklart. Men det var ju inte det detta handlade om. Ur mitt perspektiv är det tragiskt. Sen huruvuda folk uppskattar museibanor eller inte är en helt annan poäng. Att kommuner och städer i dagens läge vill hitta olika sätt att locka turister är självklart. Hur man gör detta är nog inget som kommunen egentligen bryr sig om, drar det folk är det bra, om inte är det inte bra. Frågan är också hur mycket det kostar att satsa för en kommun. Men man kan se olika på saker och ting och som verkande inom besöksnäring på Gotland så finns det skillnader i attityd. Mitt intryck av Vadstena är att man lutar sig tillbaka i trygg förvissning om att slottet och klostret drar folk till stan. På Gotland ser man kombinationen bredd och kvalitet som framtidsreceptet. Därför satsar man pengar på turism på delar av ön som av tradition inte haft sådan och därför är man angelägen att utveckla hela ön. Intressanta besöksmål uppmuntras och stöttas. Det ger möjligheter till ekonomiskt stöd men kräver också en större proffsighet av besöksmålen själva. Att Gotlands kommun satsar på att utveckla turistmålens affärsmässighet är ett sätt att trygga utvecklingen men samtidigt lägga bollen hos målen (häpp!), inte hos kommunen. Om Vadstena vill ha galleri i lokstallet och dagis i stationen, fine, men idag finns banan fortfarande där och det är väl en god tanke att peka på möjligheterna ur vårt perspektiv också? Jag tror ibland att vi identifierar oss själva som en samling nördar med lite tossiga intressen. Visst, kanske det, men har vi en väl fungerande verksamhet är det ingen som tycker att vi är så töntiga egentligen. Men vi måste nog ibland lära oss att föra oss ute "i verkligheten" och faktiskt ser till vad vi kan erbjuda och inte bara mecka för vår egen skull för då kommer vi inte särskilt långt. Bli mer affärsmässiga helt enkelt...


Hela tråden: